از تعداد تا تعداد قیمت

IGBT IRGP 4086 ORG

IGBT 70A 300V 160W
موجود
500,000 ریال
بازدید
شده ها


; ;