محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ابداع نانوترانزیستور یا میکروفنی شده اند که می تواند عملکرد آنزیمی که در اشک چشم انسان وجود دارد را از نزدیک استراق سمع کرده و گزارش دهد.

استراق سمع یک آنزیم هنگامی که در حال پیچیدن و تاب خوردن است می تواند دیدگاهی جدید را درباره شیوه عملکرد پروتئینها ارائه کرده و به محققان امکان دهد تغییرات ساختاری که در طولانی مدت در پروتئینها رخ می دهند را کنترل کنند.

دانشمندان برای انجام این کار نانو ترانزیستورهایی را ابداع کرده اند که به مولکول آنزیمی که درون اشک انسان یافت می شود متصل می شود.

http://www.sprshop.ir/upload/imgs/1396/9/36004.jpg

این آنزیم می تواند باکتری هایی بزرگتر از خود را نابود کند. درک چگونگی رشد و تقسیم پروتئینها در بیولوژی چالشی بزرگ به شمار می رود. آنزیمها شکل خود را زمانی که با مولکول هدف پیوند می خوردند، تغییر می دهند و شیوه این تغییر شکل می تواند بخشهایی از عملکرد پروتئین را آشکار سازد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا آیروین می گویند شیوه استراق سمع آنها می تواند دریچه ای جدید را به سوی رفتارهای حرکتی پروتئینهایی خاص باز کند. این محققان دریافته اند پروتئینی به نام Iysozym از ساختاری آرواره مانند برخوردار است که با کمک آن به دیواره سلولها چسبیده و آنها را می بلعد.

محققان با ابداع ترانزیستوری نانویی تلاش کردند عملکرد مرموز این آنزیم را کشف کنند. آنها این آنزیم را به نانولوله ای تک دیواره ای که به مداری الکترونیکی وصل بود، متصل کردند. زمانی که برق از میان این مدار عبور می کرد نانولوله ها به میکروفنهایی کوچک تبدیل می شدند که می توانستند به عملکرد آنزیم در هنگام گاز زدن به دیواره سلولها گوش فرا دهند.با استفاده از این ترانزیستور محققان توانستند رازهایی از عملکرد پروتئینها را فاش سازند: این آنزیمها با حرکت کردن بر روی سطح دیواره سلولها را می گزند و این گزشها با حرکت آنها هماهنگ است و با اینکه هر یک از این گزشها حفره ای جدید را بر روی دیواره سلول به وجود آورده و به تدریج باکتری را نابود می کند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، در مسیر این گزشهای نابودکننده، هر گزش آهنگی ویژه دارد، زیرا آنزیم از یک حرکت برای بازکردن آرواره و از دو حرکت برای بستن آن استفاده می کند.

دانشمندان در قدم بعدی تلاش می کنند این میکروفن جدید را بر روی دیگر پروتئینها بیازمایند به این امید که روزی بتوانند از این ابزار برای ردیابی سرطان و کشف دارو استفاده کنند.

http://www.sprshop.ir/upload/imgs/1396/9/36005.jpg

بازدید
شده ها


; ;