آخرین ورژن برنامه پروگرامرهای

ROGRAMER SPR4565-PROGRAMER SPR2024

توجه: دوستان عزیز در صورت آپدیت برنامه به نسخه بالاتر نمی توان دوباره به نسخه قدیمی یا فارسی برگشت

 ( انگلیسی و چینی VR.660)دانلود آخرین نسخه برنامه

(VR.617)دانلود نسخه فارسی برنامه

 

لیست تعدادی از انواع آی سی های پرکاربرد

SOP-16 & SOP-8

en25f16 sop-8

en25f20 small sop-8

en25f80 sop-8

 en25f80 dip-8

s25fl132k sop-8

mx25l1605a sop-8

mx25l1606e sop-8

mx25l3205d sop-8

mx25l3206e sop-8

mx25l8005a sop-8

mx25l8006e small sop-8

mx25l8035e sop-8

w25q16bv sop-8

en25q32a sop-8

gd25q32 sop-8

w25q64 sop-8

w25q80 sop-8

w25q128 sop-8

en25t16 sop-8

en25t16 dip-8

en25t80 sop-8

en25t80 dip-8

w25x20 small sop-8

w25x32 sop-8

w25x40 small sop-8

w25x40 big sop-8

mx25l8006 big sop-8

s25fl128 sop-16

mx25l6405d sop-16

mx25l12835 sop-16

w25q128 sop-16

w25q256 sop-16 

 

بازدید
شده ها


; ;