از تعداد تا تعداد قیمت

LG 42" LB670B 3*(R1.L1)+2*(R2.L2)9LED 1SET=5 LINE

بکلايت الجي 42اينچ مدل LB670B-شامل 5خط در يک دست -3ولت-814ميليمتر
موجود
5,300,000 ریال
بازدید
شده ها


; ;