از تعداد تا تعداد قیمت

DIODE SCHOTTKY RK 16V1

شاتکي 60 ولت 1.5 امپر
موجود
2,400 ریال
بازدید
شده ها


; ;