از تعداد تا تعداد قیمت

DIODE SCHOTTKY C 2 SMD

SMD, Dual HF-Schottky Diode, 8V
موجود
1,200 ریال
بازدید
شده ها


; ;